ติดต่อเรา

 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง
ถนนบ้านดงพัฒนา ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ 054-821201-2  โทรสาร 054-821204
Email : lampang@otep.mail.go.th