การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำปาง

สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง โดย นายสรายุทธ พิจอมบุตร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมหนองกระทิง ชั้น 2 รับทราบและพิจารณางานของสำนักงานเกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

33475 - Copy - Copy

33471

33473

33475

33476

33480

33481

33482