การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง

1661 27 1665

การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559   ณ ห้องประชุมหนองกระทิง สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง