การเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาศครบรอบ ๑๕ ปี ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.