ขอเชิญร่วมอนุโมทนาการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จะนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ไปถวาย ณ วัดพระแก้ว ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. รายละเอียดตามประกาศฯ ซึ่งในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านช่วยประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือหน่วยงาน สถานศึกษา พ่อค้า ประชาชนและข้าราชการทุกสังกัดร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลครั้งนี้โดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

57145
182149