จัดหน่วยพยาบาลไปให้บริการประชาชน ที่มาร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสถานพยาบาล สกสค. จัดหน่วยพยาบาลไปให้บริการประชาชน ที่มาร่วมลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยในวันแรกให้บริการประชาชน ประมาณ 500 คน

31192

31196