จ่ายค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ให้แก่ทายาท

timeline_20210218_115750

timeline_25640219_135830

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง(นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ)มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.นายณรงค์ แสนทอน เลขประจำตัว 145427