จ่ายเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.

ด้วย นางสาววิเลขา ลีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง จ่ายเงินค่าจัดการศพ นายณรงค์ เจริญเยาว์ สมาชิก ช.พ.ค.เลขที่ 245286 จำนวน 200,000 บาทและ เงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.เลขประจำตัว 153221 จำนวน 100,000 บาท ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง
timeline_20210521_143912