ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปางได้ทางเว็บไซต์

สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง ได้จัดทำเว็บไซต์เกี่ยวกับงาน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.เพื่อส่งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทุกท่านได้ทราบโปรดติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ค่ะ

1340