ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง คนใหม่ “ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ์”

14 ธันวาคม 2563 ดร.S__11067418 ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง เข้ารับการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง คนใหม่ มีวาระ 4 ปี ได้ทำการกราบไหว้คารวะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เพื่อเป็นศิริมงคลในการทำหน้าที่ในตำแหน่งในวันแรก โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับมอบกระเช้าดอกไม้บันทึกภาพร่วมกัน พร้อมจะร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของค์กรให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อสิทธิประโยชน์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปางต่อไป