นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค.

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เดินทางมาสักการะพระพฤหัสบดี และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ก่อนการรับมอบงานอย่างเป็นทางการ

88286

88268

88262