การประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำปาง

32620

สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง ได้เชิญเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน มาให้รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูฯ ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560  ณ ห้องประชุมหนองกระทิง ชั้น 2  สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง