พิธีสืบชะตาผู้สูงอายุครูและบุคลากรทางการศึกษา

S__13533209S__13533214S__13533211

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุร่วมพิธีสืบชะตา ณ วัดพระแก้วดอนเต้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง