สกสค.จังหวัดลำปาง ถวายเทียนพรรษา

13690976_655114294642565_1716308718154183732_o 13700980_655114311309230_9212623706239905677_o 13690961_655114564642538_1268797874778676145_o

ถวายเทียนพรรษา  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง(นายสรายุทธ พิจอมบุตร) และพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วย