สกสค.เร่งสปีดทำงานหวังปี 61 ติดท็อปเทนประเมินองค์การมหาชน-คุณธรรม

สกสค.เร่งสปีดทำงานหวังปี 61 ติดท็อปเทนประเมินองค์การมหาชน-คุณธรรม
เผยแพร่: 19 ตุลาคม 2561 19:04 น. ปรับปรุง: 19 ตุลาคม 2561 19:18 น. โดย: ผู้จัดการออนไลน์
สกสค.เร่งสปีดทำงานหวังปี 61 ติดท็อปเทนประเมินองค์การมหาชน-คุณธรรม
นายอรรถพล ตรึกตรอง
“อรรถพล” สั่งถอดรหัสเกณฑ์-ตัวชี้วัด “การประเมินองค์การมหาชน-ITA-รางวัลเลิศรัฐ” นำมาปรับแผนการทำงานของ สกสค.ทั้งระบบหลังผลประเมินปี 60 คะแนนรั้งท้าย ย้ำ ต่อไปเดินหน้าสู่เป้าหมายเดียวกัน มั่นใจ!! ปี 61 ไต่อันดับติดกลุ่มท็อปเทน และคว้ารางวัลเลิศรัฐได้ ดึงสวนดุสิตโพลประเมินผลความสำเร็จที่แท้จริง

วันนี้ (19 ต.ค.) นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ ว่า ได้มอบหมายให้ ผอ.สกสค.จังหวัดไปสำรวจและจัดแบ่งกลุ่มภาระงาน ดังนี้ งานที่ต้อง, งานที่ควรทำและยังไม่ได้ทำ, งานที่น่าแต่ยังไม่ได้ทำ, งานที่มอบคนอื่นทำแทนได้ และงานไม่ต้องทำแต่รับมาทำเอง เพื่อจะได้นำมาวางแผนการทำงานใหม่ เพราะจากรายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 422 หน่วยงาน ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่เฉลี่ยกว่า 80% แต่ปรากฎว่าสำนักงาน สกสค.อยู่ได้ลำท้ายๆ เฉลี่ยกว่า 40-50% ที่น่าตกใจก็คือ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ก็ได้คะแนนต่ำกว่า 50% เพราะฉะนั้น สำนักงาน สกสค.จะต้องเร่งปรับปรุงโดยเร็ว

“จากนี้ต้องเร่งพัฒนาและปรับตัวเองเพราะผมตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2561 ผลการประเมินองค์การมหาชนฯ และการประเมิน ITA คะแนนของสำนักงาน สกสค.จะต้องดีขึ้น ติดอันดับท็อปเท็น ขณะเดียวกัน ตั้งเป้าว่าจะต้องได้รางวัลเลิศรัฐด้วย ซึ่งมั่นใจว่าสามารถทำได้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ไปศึกษาถอดรายละเอียดมาหลักเกณฑ์ของ 3 ตัวชี้วัดนี้เป็นอย่างไรบ้าง เพื่อนำมาปรับปรุงวางแผนการทำงานให้ตอบโจทย์ตรงจุด โดยการทำงานจากนี้จะต้องมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน ขณะที่ในการประเมินผลความสำเร็จของสำนักงาน สกสค. รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ที่ปรึกษา สกสค.จะนำทีมของสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) เข้าช่วยในการมาประเมินเพื่อให้ได้ผลที่แท้จริง”นายอรรถพล กล่าว

นายอรรถพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผอ.สกสค.จังหวัด จะพิจารณาโดยนำนโยบายเป็นตัวตั้ง อย่างไรก็ตาม การทำงานจากนี้จะเน้นการกระจายอำนาจไปสู่พื้นที่ โดยขณะนี้ได้ช่วยปลดล็อกระเบียบ ข้อบังคับบางข้อเพื่อให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น เช่น การขออนุญาตเดินทางเดิมทีสำนักงาน สกสค.จังหวัดต้องขออนุญาตมาที่สำนักงาน สกสค.ส่วนกลาง จากนี้ก็ไม่ต้องดำเนินการในพื้นที่ได้เลย ยกเว้นกรณีเดินทางไปต่างประเทศยังต้องขออนุญาตเช่นเดิม รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมาจะอนุมัติให้เท่าๆกันหมด แต่จากนี้การจัดสรรจะพิจารณาจากขนาดพื้นที่ จำนวนครู รูปแบบโครงการ/กิจกรรม ซึ่งก็จะเปิดโอกาสให้คิดโครงการที่เป็นประโยชน์ในภาพกว้างเสนอของบประมาณดำเนินการได้ ขณะเดียวกัน ให้สำนักงาน สกสค.ทุกแห่งตั้งจุดนัดพบครูอาวุโสเพื่อให้เป็นสถานที่ที่ครูเกษียณอายุราชการได้มาพบปะกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน