สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ที่มีความประสงค์ให้หักเงินผ่านธนาคารกรุงไทย โปรดตรวจสอบเงินในบัญชีของท่าน

สมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ที่มีความประสงค์ให้หักเงินผ่านธนาคารกรุงไทย โปรดตรวจสอบเงินในบัญชีของท่าน เนื่องจากมีเงินในบัญชีไม่พอหักทำให้ค้างชำระเงิน ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. หากค้างเกิน 3 งวด จะมีผลทำให้ท่านถูกถอนชื่อในกรณีค้างชำระเกิน 3 งวด สิทธิประโยชน์อันพึงมีเป็นอันสิ้นสุดลง

p7RcmRG6gM_1473137615