สวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2560

พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง พร้อมใจกันสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2560  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง(นายสรายุทธ พิจอมบุตร) ได้รับพรปีใหม่และกำลังใจในการปฏิบัติงานกันถ้วนหน้า1034