หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการเงิน การบัญชี สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง

DSC_0490

หน่วยตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบการเงิน การบัญชี สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2560