แจ้งให้สมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.ให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและประวัติส่วนตัว

ประชาสัมพันธ์ แจ้งสมาชิก ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.จังหวัดลำปาง ให้ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและประวัติส่วนตัวของท่าน ถูกต้อง หรือไม่ โดยเข้าโปรแกรมการตรวจสอบ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน  www.otep-lpg.go.th  หรือ โทรศัพท์ 054-821201-2  ค่ะ517