โครงการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ด้วยสำนักงาน สกสค.16 จังหวัดภาคเหนือ ได้จัดประชุม โครงการประชุมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 10-13 กันยายน 2563 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา
126383

126384

DSC_0017

DSC_0064

DSC_0043

DSC_0041

84485

84484