โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส.

DSC_0685DSC_0709DSC_0713DSC_0708

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ส. วันที่ 24 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมบุศน้ำทอง อ.เมือง จ.ลำปาง